Praktijk Centrum Jacht & Fauna - Overige trainingen

Overige trainingen en specials

Professionals kijken soms anders naar jachtgerelateerde zaken. Het moet doelmatig en beheertechnisch kloppen. De maatregel jacht moet een maatschappelijk doel dienen. Praktijkcentrum Jacht & Fauna speelt daar op in. We hebben de kennis en de ervaring, we hebben de pure specialisten als trainers. We noemen hier maar even maïsjachten in 0-gebieden. Hoe dammen we de populatie van wilde zwijnen in Brabant in? Veilig schieten met nachtzichtkijkers in bebouwd gebied. Of de invloed van geluiddemper op het schot?

Privé les en instructie. Met de standaard Schiettrainingen en workshop zijn we gebonden aan een vast schema. Voor niet iedereen komt dat uit. Maar je wilt wel van je schotangst af. Je wilt beter leren schieten, je wilt praktijkinstructie voor je nieuwe en bijzondere richtkijker. Je wilt gewoon meer leren op individuele basis. Neem contact op met Praktijkcentrum voor Jacht & Fauna.